Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

Previous
Next

Kinh doanh -thương mại

Kinh doanh -thương mại

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định quyền con người, quyền công dân tại chương II, từ Điều 15 đến Điều 52 (37 điều), có 5 điều hoàn toàn mới (Điều 16, 21, 44, 45, 46), 30 điều được sửa đổi bổ sung. Dự ...