Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

Previous
Next

Dịch vụ pháp lý về nhà- đất

Dịch vụ pháp lý về nhà- đất

Văn phòng Luật sư Tuổi Trẻ tư vấn và thực hiện các thủ tục như sau: Tư vấn pháp luật về đất đai, thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền v...

Tư vấn doanh nghiệp - Đầu tư

Tư vấn doanh nghiệp - Đầu tư

Văn phòng luật sư Tuôi Trẻ là một trong các văn phòng luật sư, công ty luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, bao gồm tư vấn thành lập công ty, tổ...

Soạn thảo hợp đồng, đơn từ

Soạn thảo hợp đồng, đơn từ

Soạn thảo di chúc, dịch vụ soạn thảo di chúc, thể hiện ý chí của người để lại di sản, làm chứng di chúc được lập, Làm chứng di chúc được lập, Khai nhận di sản thừa kế

Luật sư riêng cho tổ chức, cá nhân

Luật sư riêng cho tổ chức, cá nhân

Hoạt động kinh doanh của bạn, công ty bạn luôn nằm dưới một sự điều chỉnh phổ biến là pháp luật. Bạn nghĩ sao nếu tất cả các hoạt động đó của bạn đều được Luật sư thẩm định về mặt pháp lý? Sẽ không có...

Nghiên cứu, trao đổi

Nghiên cứu, trao đổi

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định quyền con người, quyền công dân tại chương II, từ Điều 15 đến Điều 52 (37 điều), có 5 điều hoàn toàn mới (Điều 16, 21, 44, 45, 46), 30 điều được sửa đổi bổ sung. Dự ...