Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Tố tụng dân sự
 • thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 1322

  Số: 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP-BTP, thông tư liên tịch tòa án nhân dân tối cao - viện kiểm sát nhân dân tối cao - bộ công an - bộ quốc phòng - bộ tư pháp
 • Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 573

  soạn đơn khởi kiện như thế nào? đơn khởi kiện viết tay hay đánh máy?
 • Mẫu đơn xin giao đất; xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 366

  Mẫu đơn xin giao đất; xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất
 • thông tư Số: 09/2021/TT-BTNMT

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 446

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI