Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Dân sự - đất đai

Hợp đồng, giao dịch nào cần công chứng, chứng thực?

Cập nhật: Thứ 4, ngày 12/01/2022
Lượt xem: 727
những loại hợp đồng nào, giao dịch nào bắt buộc phải công chứng, chứng thực?
 
Theo quy định của Luật công chứng thì:  “công chứng là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng sẽ thực hiện chứng nhận tính xác thực, chứng nhận tính hợp pháp của một giao dịch dân sự, của một hợp đồng bằng văn bản.” Hiện nay, Công chứng/chứng thực trở thành một công cụ phổ biến giúp phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho các bên trong hợp đồng, giao dịch. Theo quy định của pháp luật hiện hành, có một số loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng/chứng thực nếu không sẽ vô hiệu. Vì vậy, tại bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn thống kê toàn bộ các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng/chứng thực.
1. Giao dịch quyền sử dụng đất.
Theo quy định tại khoản 3 điều 167 Luật đất đai 2013 thì các loại hợp đồng/văn bản sau đây bắt buộc phải công chứng/chứng thực:
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
- Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
2. Giao dịch về nhà ở:
Theo quy định tại điều 122 Luật nhà ở 2014 thì các loại hợp đồng/văn bản sau đây bắt buộc phải công chứng/chứng thực:
- Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại 
- Hợp đồng tặng cho nhà ở thương mại 
- Hợp đồng đổi, góp vốn nhà ở thương mại 
- Hợp đồng thế chấp nhà ở nhà ở thương mại 
- Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại
- Văn bản về thừa kế nhà ở.
3. Các loại khác:
- Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực (quy định tại điểm b khoản 2 điều 8 thông tư 58/2020/TT-BCA).
- Hợp đồng trao đổi tài sản (Quy định tại khoản 2 điều 455 Bộ luật Dân sự).
- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ được người làm chứng lập thành văn bản (Quy định tại khoản 3 điều 630 Bộ luật Dân sự).
- Di chúc miệng (Quy định tại khoản 5 điều 630).
-
bản dịch tiếng việt của di chúc lập bằng tiếng nước ngoài (Quy định tại khoản 5 điều 647 Bộ luật Dân sự).
Thỏa thuận về việc mang thai hộ (quy định tại khoản 2 Điều 96 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).


 
Trân trọng!
Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An