Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Kinh doanh -thương mại
  • TỔNG HỢP 26 GIẢI ĐÁP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI (TỪ NĂM 1999 ĐẾN HẾT NĂM 2020)

    Cập nhật ngày - Lượt xem: 1128

    TỔNG HỢP 26 GIẢI ĐÁP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI (TỪ NĂM 1999 ĐẾN HẾT NĂM 2020)
  • Một số vướng mắc, bất cập của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về quản trị công ty

    Cập nhật ngày - Lượt xem: 756

    Quản trị công ty là gì?