Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Mẫu văn bản
 • thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 805

  Số: 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP-BTP, thông tư liên tịch tòa án nhân dân tối cao - viện kiểm sát nhân dân tối cao - bộ công an - bộ quốc phòng - bộ tư pháp
 • thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 552

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC ÁP DỤNG CĂN CỨ TẠM ĐÌNH CHỈ VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH THEO ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 148, ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 229 VÀ ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 247 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
 • Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 348

  soạn đơn khởi kiện như thế nào? đơn khởi kiện viết tay hay đánh máy?
 • Mẫu đơn xin giao đất; xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 216

  Mẫu đơn xin giao đất; xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất
 • Công văn 02/TANDTC-PC năm 2021 giải đáp vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 274

  Công văn 02/TANDTC-PC năm 2021 giải đáp vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành có hiệu lực từ ngày 2/8/2021.
 • thông tư Số: 09/2021/TT-BTNMT

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 278

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
 • 06 chính sách mới có lợi cho người dân từ 01/7/2021

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 414

  Từ ngày 01/7/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến cư trú, BHYT…sẽ chính thức có hiệu lực và mang lại nhiều lợi ích cho người dân, cụ thể:
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 06/2021

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 286

  Trân trọng giới thiệu 04 chính sách mới nổi bật có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 06/2021 (từ ngày 01 – 10/6/2021):
 • Diện tích tách thửa đối với đất ở của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 330

  Sau đây là quy định về diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước ở thời điểm hiện tại:
 • Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 341

  Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 25/4/2021