Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Mẫu văn bản
 • Công văn số 206/TANDTC-PC của TAND Tối cao ngày 27/12/2022

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 942

  Công văn số 206/TANDTC-PC của TAND Tối cao ngày 27/12/2022 giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử
 • thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 1323

  Số: 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP-BTP, thông tư liên tịch tòa án nhân dân tối cao - viện kiểm sát nhân dân tối cao - bộ công an - bộ quốc phòng - bộ tư pháp
 • thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 1168

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC ÁP DỤNG CĂN CỨ TẠM ĐÌNH CHỈ VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH THEO ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 148, ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 229 VÀ ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 247 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
 • Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 573

  soạn đơn khởi kiện như thế nào? đơn khởi kiện viết tay hay đánh máy?
 • Mẫu đơn xin giao đất; xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 366

  Mẫu đơn xin giao đất; xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất
 • Công văn 02/TANDTC-PC năm 2021 giải đáp vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 436

  Công văn 02/TANDTC-PC năm 2021 giải đáp vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành có hiệu lực từ ngày 2/8/2021.
 • thông tư Số: 09/2021/TT-BTNMT

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 446

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
 • 06 chính sách mới có lợi cho người dân từ 01/7/2021

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 551

  Từ ngày 01/7/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến cư trú, BHYT…sẽ chính thức có hiệu lực và mang lại nhiều lợi ích cho người dân, cụ thể:
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 06/2021

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 443

  Trân trọng giới thiệu 04 chính sách mới nổi bật có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 06/2021 (từ ngày 01 – 10/6/2021):
 • Diện tích tách thửa đối với đất ở của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 506

  Sau đây là quy định về diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước ở thời điểm hiện tại: