Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Thu hồi - Bồi thường – GPMB
 • Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 830

  Không phải Người sử dụng đất nào sau khi được cấp đất, cấp sổ đỏ đều có thể yên tâm, tùy ý sử dụng, mà thực tế, người sử dụng đất bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bị thu hồi xảy ra khá phổ biến. Người sử dụng đất chưa hiểu biết hết vì sao lại bị thu hồi khi đang sử dụng, cho nên trong bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn hiểu pháp luật về đất đai quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật, và trình tự, thủ tục thu hồi như thế nào.
 • Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 463

  Hiện nay, thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện các Dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện khá phổ biến, và việc này ảnh hưởng trực tiếp đến người dân có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng hiểu hết trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để tự bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình. Do đó, trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cụ thể các b
 • Quy định chung của pháp luật về việc Nhà nước Thu hồi đất

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 457

  Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nhưng cũng có quyền thu hồi đất khi thuộc một trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Vậy theo quy định của pháp luật thì khi nào Nhà nước được thu hồi đất, ai có thẩm quyền thu hồi đất, và đất đang cho thuê, đang thế chấp thì Nhà nước sẽ xử lý như thế nào. Tất cả các vấn đề trên sẽ được chúng tôi giải đáp sau đây.