Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Chia tài sản chung
 • sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn có cần trả nợ thay cho vợ/chồng hay không?

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 612

  sống chung như vợ chồng có cần trả nợ thay?
 • Tiền trong tài khoản ngân hàng riêng có phải là tài sản chung vợ chồng không?

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 997

  Số tiền trong tài khoản ngân hàng của vợ/chồng có phải là tải sản chung hay không? khi ly hôn chồng/vợ có được chia không?
 • chồng ngoại tình có thì vợ có được hưởng toàn bộ tài sản chung hay không?

  Cập nhật ngày - Lượt xem: 639

  khi chồng ngoại tình có phải đi tù không? vợ có được hưởng toàn bộ tài sản không?