Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Thu hồi - Bồi thường – GPMB

Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Cập nhật: Thứ 6, ngày 08/10/2021
Lượt xem: 829
Không phải Người sử dụng đất nào sau khi được cấp đất, cấp sổ đỏ đều có thể yên tâm, tùy ý sử dụng, mà thực tế, người sử dụng đất bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bị thu hồi xảy ra khá phổ biến. Người sử dụng đất chưa hiểu biết hết vì sao lại bị thu hồi khi đang sử dụng, cho nên trong bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn hiểu pháp luật về đất đai quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật, và trình tự, thủ tục thu hồi như thế nào.
 
Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
Không phải Người sử dụng đất nào sau khi được cấp đất, cấp sổ đỏ đều có thể yên tâm, tùy ý sử dụng, mà thực tế, người sử dụng đất bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bị thu hồi xảy ra khá phổ biến. Người sử dụng đất chưa hiểu biết hết vì sao lại bị thu hồi khi đang sử dụng, cho nên trong bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn hiểu pháp luật về đất đai quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật, và trình tự, thủ tục thu hồi như thế nào. 

►Căn cứ điều 64 Luật đất đai 2013 quy định 9 trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:
 • - Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

  - Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

  - Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; tuy nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể mà Nhà nước xem xét cấp sổ đỏ hoặc thu hồi đất;

  - Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

  - Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

  - Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

  - Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

  - Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

  - Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.
Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật quy định tại Điều 66 Nghị định 43/2014 của Chính phủ.
yesBước 1. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn cứ quyết định thu hồi đất.

yesBước 2. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, thanh tra để xác định hành vi vi phạm. Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để chỉ đạo thu hồi đất. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất.

yesBước 3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm sau: Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật; Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất nếu cần thiết; Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

yesBước 4. Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận.

Trân trọng!
Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An