Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Chia tài sản chung

sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn có cần trả nợ thay cho vợ/chồng hay không?

Cập nhật: Thứ 4, ngày 15/09/2021
Lượt xem: 324
sống chung như vợ chồng có cần trả nợ thay?
 
Hỏi:
Tôi cùng người yêu của tôi sống chung với nhau như vợ chồng hơn 1 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vào khoảng tháng 4/2021 anh này nói với tôi rằng anh đã kinh doanh thua lỗ, đang còn nợ người ta 500 triệu đồng, không có khả năng chi trả. Một tháng sau đó, bỏ đi đâu tôi không rõ. Nay có một số người tới đòi nợ anh này, và yêu cầu tôi trả nợ. Tôi đã trình bày tôi không phải vợ, không có dùng tiền của anh này, nhưng những người này vẫn đe dọa tôi. Vậy cho tôi hỏi, tôi có nghĩa vụ phải trả nợ cho người yêu không?
Đáp:
Rất tiếc về trường hợp của bạn gặp phải, để hỗ trợ bạn, tôi sẽ giải đáp thắc mắc như sau:
Theo quy định tại khoản 7 điều 3 luật hôn nhân và gia đình thì: “Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.”
Cũng tại khoản 1 điều 9 luật hôn nhân và gia đình có quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.”
Như vậy, việc sống chung như vợ chồng nếu chưa tiến hành đăng ký kết hôn thì chưa được nhà nước công nhận là có quan hệ vợ chồng.
Theo đó, tại khoản 1 điều 14 luật này cũng có quy định: “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”
Như vậy, nếu bạn thực sự không biết, cũng như không tham gia sử dụng số tiền mà người yêu bạn vay nợ thì bạn không có nghĩa vụ phải trả số tiền này vì theo quy định, pháp luật không công nhận mối quan hệ giữa bạn và người yêu bạn là vợ chồng, do đó, không có phát sinh nghĩa vụ.
Trên đây là toàn bộ nội dung giải đáp thắc mắc của bạn, tuỳ từng trường hợp cụ thể của mỗi người mà sẽ có sự khác biệt.
Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.