Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Thừa kế nhà đất

người thừa kế chết trước người lập di chúc thì di chúc còn hiệu lực không?

Cập nhật: Thứ 6, ngày 17/12/2021
Lượt xem: 714
bố mẹ lập di chúc cho con được hưởng thừa kế nhưng con chết trước bố mẹ thì có được hưởng di sản không?
 
Hỏi: Chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn vấn đề này. Bà nội tôi có 4 người con, bà mất vào tháng 11/2021. Lúc còn sống bà nội tôi có lập một bản di chúc với nội dung là nếu bà mất Quyền sử dụng đất bà đang ở sẽ thuộc về bố tôi. tuy nhiên, bố tôi mất năm 2019. Vậy luật sư cho tôi hỏi, bản di chúc của bà tôi còn hiệu lực không? Nếu không thì quyền sử dụng đất của bà tôi sẽ được chia như thế nào?


Đáp:
Đầu tiên chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình.
Về vấn đề gia đình đang thắc mắc, chúng tôi xin giải đáp như sau:
Tại Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:
“Điều 643. Hiệu lực của di chúc
1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:
a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;”
 Như vậy, trong trường hợp bố bạn – người thừa kế theo di chúc chết trước bà nội bạn – người lập di chúc thì Di chúc sẽ không còn có hiệu lực.
   Tại điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:
          “Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật
1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;”    
Như vậy, trong trường hợp của gia đình bạn, khi bà bạn mất, di sản là Quyền sử dụng đất do bà bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật. Theo đó, những người thừa kế theo pháp luật được quy định như sau:
Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
Theo đó, di sản của bà nội bạn sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của bà bạn. Đối với phần thừa kế của bố bạn thì bạn và anh chị em ruột của bạn sẽ được hưởng theo quy định của thừa kế thế vị.
Điều 652. Thừa kế thế vị
Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”
Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề bạn thắc mắc
 
Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.