Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Tư vấn HN&GĐ

con riêng có được hưởng di sản thừa kế không?

Cập nhật: Chủ nhật,22/08/2021
Lượt xem: 38
con riêng của bố/mẹ có được kiện đòi di sản không?
 
Hỏi:
Xin chào, bố mẹ tôi có một mảnh đất đứng tên chung 2 vợ chồng. bố tôi chết được 5 năm rồi không có di chúc. tới hôm nay, khi có tin đất được nhà nước bồi thường, người chị cùng cha khác mẹ tôi tới đòi chia nửa đất, nửa tiền bồi thường. Trước đó người chị này không làm gì cho gia đình tôi hết, cũng không về thăm bố, bố ốm cũng không chăm. Vậy người chị đó của tôi có quyền kiện mẹ con tôi đòi chia đất được không? Có cách nào để giữ đất cho mẹ tôi không?

Đáp:
Chào bạn, về vấn đề của bạn luật sư xin trả lời như sau:
Thứ nhất, bố bạn mất không để lại di chúc, người chị cùng cha khác mẹ của bạn là con ruột của bộ bạn, vì vậy sẽ là người được hưởng di sản thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất. Vì vậy, người chị đó hoàn toàn có quyền kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.
Bên cạnh đó, người chị kia của bạn không thuộc quy định tại điều 621 bộ luật Dân sự vì vậy người chị đó sẽ vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế do bố bạn để lại.
“Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản
1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:
a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.”
Về việc người chị cùng cha khác mẹ của bạn đòi được chia nửa đất nửa tiền thì việc này không có căn cứ. bởi vì. Quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung của bố mẹ bạn, mỗi người có quyền đối với ½ đất. Vì vậy, di sản thừa kế được chia sẽ chỉ có ½ quyền sử dụng đất.
Theo đó, ½ QSD đất sẽ được chia đề cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, chúng tôi không biết bạn có tổng cộng bao nhiêu anh em vì câu hỏi của bạn không đề cập tới, nhưng để bạn dễ hiểu, chúng tôi sẽ lấy ví dụ bố mẹ bạn chỉ có một người con là bạn, thì việc chia sẽ tiến hành chia 3 phần: mẹ bạn, bạn cùng chị bạn. đồng nghĩa với việc, người chị cùng cha khác mẹ của bạn có thể được chia 1/6 QSD đất/tiền bồi thường đất.
 
Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

TIN TỨC / SỰ KIỆN