Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Luật sư tranh tụng

*Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ cung cấp các dịch vụ:

Cập nhật: Thứ 2, ngày 07/12/2020
Lượt xem: 672
*Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ cung cấp các dịch vụ:
 
 *Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ cung cấp các dịch vụ:
- Tư vấn pháp luật: Hình sự, dân sư, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình, doanh nghiêp, sở hữu trí tuệ ...
+ Trong dân sư: Luật sư tham gia tố tụng bảo về quyền lợi hợp pháp cho nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 
+ Trong hình sư: Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can, bị cáo, người bị tạm giam, bị hại.
- Luật sư đại diện: Luật sư đại diện theo ủy quyền tiến hành các thủ tục hành chính.
- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.