Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Dịch vụ pháp lý

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY LÃI NẶNG

Cập nhật: Thứ 6, ngày 24/09/2021
Lượt xem: 41
Ông Nguyễn Đình N. hỏi: Khi ông cho vay số tiền 200 triệu đồng với lãi suất là 3%/tháng trong thời hạn 6 tháng từ tháng 01/2021 thì ông có phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mà Bộ luật hình sự quy định hay không?
 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY LÃI NẶNG
 
Ông Nguyễn Đình N. hỏi: Khi ông cho vay số tiền 200 triệu đồng với lãi suất là 3%/tháng trong thời hạn 6 tháng từ tháng 01/2021 thì ông có phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mà Bộ luật hình sự quy định hay không?

Trả lời:
yes
  • Lãi suất theo bộ luật dân sự tối đa 20%/năm của khoản tiền vay, tương đương 1,67%/tháng (Điều 468 BLDS năm 2015).
     

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về  Lãi suất:

"1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác."


yes
  • Mức lãi suất vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 201 BLHS năm 2015 là trên 8,33%/tháng. Ngoài điều kiện cần là về vi phạm lãi suất thì người cho vay cần có thêm điều kiện đủ là: Thu lợi bất chính ít nhất 30 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
     

Điều 201 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự:

"1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm..."


yes
  • Trường hợp lãi suất cho vay vượt quá quy định của pháp luật dân sự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì phần vượt quá không có hiệu lực.

    yesNếu Ông N. kinh doanh dịch vụ cho vay có cầm đồ tài sản, mà lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay thì bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5-15 triệu đồng (Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình).
Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
"3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
d) Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay."
 
 
 
Do đó, mức lãi suất Ông N. cho vay không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phần vượt quá 1,67%/tháng sẽ không có hiệu lực.

Trân trọng!
Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 
 

TIN TỨC / SỰ KIỆN