Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Thủ tục sang tên sổ đỏ

Mua bán đất bằng giấy viết tay.

Cập nhật: Thứ 6, ngày 06/08/2021
Lượt xem: 921
mua bán đất giấy viết tay có có sang tên đất được không? có bị vô hiệu không?
 
Mua bán đất bằng giấy viết tay.
Trong thời gian gần đây văn phòng luật sư Tuổi Trẻ nhận được nhiều câu hỏi của người dân về việc chuyển nhượng, mua bán đất mà viết tay hợp đồng, giấy chuyển nhượng, giấy mua bán đất mà không có dấu đỏ, công chứng, chứng thực. Vì vậy, trong bài viết này, tôi sẽ giải đáp thắc mắc này cho các bạn.
Có rất nhiều trường hợp, do chưa tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật mà nhiều người khi mua bán đất (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) chỉ viết tay hợp đồng, giấy mua bán, không tiến hành công chứng, chứng thực. Tuỳ vào thời điểm sự việc xảy ra mà có thể hợp đồng, giấy chuyển nhượng, mua bán này có thể bị tuyên vô hiệu.

Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014, theo quy định tại khoản 54, điều 2, nghị định 01/2017 thì có 3 trường hợp xảy ra:
1. Đang sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008.
2. Do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014, mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
3. Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014.
Theo quy định người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của theo quy định của pháp luật mà không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.
Như vậy, nếu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 01/07/2014 thì khi đăng ký quyền sử dụng đất không cần phải nộp lại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng, chứng thực. Nói cách khác, dù hợp đồng chuyển nhượng là giấy viết tay không có công chứng chứng thực thì vẫn có hiệu lực pháp luật.
Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/07/2014 tới nay. Theo quy định của bộ luật dân sự và luật đất đai thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực khi đủ các điều kiện sau đây.
Thứ nhất: các bên có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập và tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.
Thứ hai: Hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực.
Nếu vi phạm một trong các điều kiện trên, thì hợp đồng dân sự bị vô hiệu. Trừ trường hợp một trong các bên đã thực hiện hai phần ba nghĩa vụ của mình, thì theo yêu cầu của một trong các bên toà án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng đó.
Trong trường hợp hợp đồng vô hiệu thì sẽ như thế nào?
Theo quy định tại điều 131 bộ luật dân sự thì các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
Như vậy, từ ngày 01/07/2014 tới nay nếu ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay, không công chứng, chứng thực thì hợp đồng giấy chuyển nhượng đó sẽ bị vô hiệu đồng nghĩa với việc sẽ không được tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ trường hợp được toà án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng đó.
Khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị tuyên vô hiệu do không công chứng, chứng thực thì các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. nói cách khác bên bán trả lại tiền cho bên mua và bên mua trả lại đất cho bên bán.

 Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 
Các tin liên quan: