Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Tư vấn hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng thử việc như thế nào?

Cập nhật: Chủ nhật,22/08/2021
Lượt xem: 910
đang trong thời gian thử việc có được tự ý nghỉ việc hay không? có phải báo trươc hay bồi thường không? có được hưởng lương không?
 
Hỏi:
Nhờ luật sư giải đáp vấn đề này với ạ. Tôi có xin vào làm việc tại một công ty cổ phần. Khi vào làm tôi có ký hợp đồng lao động 24 tháng, trong đó thử việc 2 tháng. Tôi làm được 01 tháng thì thấy công việc không phù hợp nên đề xuất chấm dứt Hợp đồng lao động và yêu cầu công ty trả tiền lương thử việc của 01 tháng. Tuy nhiên công ty lấy lý do là tôi không báo trước về việc chấm dứt nên phải bồi thường để không trả tiền lương cho tôi. Tôi muốn hỏi là tôi chấm dứt Hợp đồng lao động khi đang thử việc có phải thông báo trước và bồi thường hay không?.

Đáp: 
Chào bạn, câu hỏi của bạn Luật sư tư vấn như sau:
Thỏa thuận về hợp đồng thử việc có thể được lập thành một hợp đồng thử việc riêng hoặc ghi vào trong Hợp đồng lao động. 
Theo quy định tại điều 27 Luật Lao động thì:
“Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc
1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.
Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.
Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.
2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.
Như vậy, trong thời gian thử việc, công ty hoặc người lao động có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động có thỏa thuận về thử việc đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.
Tiền lương trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
Như vậy, bạn mới khi đang trong thời gian thử việc mới 01 tháng thì bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc mà không cần phải báo trước và không phải bồi thường, đồng thời bạn được nhận lương 01 tháng thử việc theo thỏa thuận.
 Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 
Các tin liên quan: